Scheidsrechters Regeling 2019 - 2020

Voor de nieuw te vormen vereniging is een aangepaste scheidsrechters-regeling opgesteld. Een regeling die voorziet in het aanbieden van en opleiden tot beter gekwalificeerde scheidsrechters in de categorieën: Spelleider, Jeugdscheidsrechter, Verenigings- en Bondsscheidsrechter. Verder moet in de randvoorwaarden worden voorzien om de  scheidsrechters te prikkelen in de ondersteuning en waardering vanuit de vereniging, de SR-commissie en onderling naar elkaar.


Randvoorwaarden:

 • Scheidsrechters die fluiten hebben een aantoonbare kwalificatie en vaardigheid voor het leiden van wedstrijden in betreffende leeftijdscategorie;
 • Wedstrijden in de breedtesport, categorie A-jeugd en hoger, worden gefloten door gecertificeerde verenigingsscheidsrechters. Zij zijn in het bezit van het certificaat Spelregelbewijs en Verenigingsscheidsrechter;
 • Bij het behalen van het certificaat “Verenigingsscheidsrechter” stelt de vereniging  eenmalig een scheidsrechterstenue beschikbaar bestaande uit shirt, broek en sokken.
 • Leden die jeugdwedstrijden fluiten zijn minimaal in het bezit van het Spelregelbewijs. Kennen de specifieke spelregels en omgangsvormen welke behoren bij de betreffende leeftijdscategorie F-, D- en E-jeugd. Bij voorkeur en bij getoonde vaardigheden kunnen  jeugdscheidsrechters worden opgeleid tot verenigingsscheidsrechter.
 • De leeftijdscategorie B-jeugd wordt groepsgewijs opgeleid voor het behalen van minimaal het ‘spelregelbewijs’ aangevuld met het certificaat  ‘jeugdscheidsrechter’.
 • Voor spelende leden wordt in het algemeen het fluiten van wedstrijden verplicht gesteld. Deze persoonlijke verenigingsbijdrage in het fluiten van competitiewedstrijden kan worden gezien als onderdeel van de in de ALV vastgestelde “verenigingsplicht”. Wordt schriftelijk aangegeven niet te kunnen voldoen aan deze verenigingsplicht, dan kan deze plicht worden afgekocht.
 • De afkoopregeling voor het fluiten van competitiewedstrijden wordt vastgesteld op:
  • 2de jaars B-jeugd op  € 20,- voor 2 verplichte wedstrijden;
   • 1ste jaars B-jeugd wordt uitgesloten van de afkoopregeling. Zij worden opgeleid tot jeugdscheidsrechter en doen praktijkervaring op tijdens  het opleidingstraject.
  • A-jeugd op € 25,- voor 2 verplichte wedstrijden;
  • Senioren op € 35,- voor 3 verplichte wedstrijden.
 • In samenspraak met Technische-, Vrijwilligers- en Scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks in een memo vastgesteld hoe de individuele leden de verantwoordelijkheid tot het vervullen van deze “vereningingsplicht” op andere wijze invulling kunnen geven.  
 • Er wordt separaat een scheidsrechterspoule opgezet. In deze poule worden  scheidsrechters opgenomen die meer dan hun verplichte wedstrijden willen fluiten. Deze scheidsrechters zijn in het bezit van- of willen zich bekwamen tot het bezit van het certificaat Verenigingsscheidsrechter.
 • Voor gefloten wedstrijden boven de vastgestelde ‘verplichting’ wordt een vergoeding per wedstrijd uitbetaald. De indeler gebruikt deze poule van gekwalificeerde scheidsrechters om in te kunnen zetten op meer risicovolle of belanghebbende wedstrijden.
 • Vereniging stelt zich ten doel de teams kwaliteit en vaardigheid te bieden door het aanstellen van gecertificeerde scheidsrechters bij het leiden van wedstrijden. Wedstrijdleiding wordt zo nodig aanvullend bijgeschoold of begeleid tijdens de te fluiten wedstrijden.
 • Het ondersteunen, begeleiden en coachen van (aankomende)scheidsrechters zal door de vereniging worden gestimuleerd. Deze praktijkbegeleiding kan worden uitgevoerd door de meer ervaren trainers, scheidsrechter en gediplomeerde bondsscheidsrechters.

Vergoedingsregeling:

 • Jeugdwedstrijden in de breedtesport worden gefloten door leden en/of scheidsrechters met een “verenigingsplicht”.
  • Deze leden zijn bij voorkeur in het bezit van het certificaat Spelregelbewijs, Spelleider en/of Jeugdscheidsrechter. Niet gecertificeerd leden hebben een aantoonbare vaardigheid in het leiden van wedstrijden. Het indelen voor het fluiten van wedstrijden vindt plaats op basis van eigen leeftijdsniveau en capaciteit.
  • Voor het fluiten van jeugdwedstrijden boven de vastgestelde ‘verplichting’ wordt aan gecertificeerde scheidsrechters een vergoeding uitbetaald van € 7.50 per competitiewedstrijd.  
 • A-jeugdwedstrijden en hoger in de breedtesport worden gefloten door gecertificeerde scheidsrechters welke in het bezit van het certificaat Verenigingsscheidsrechter.
  • Voor het fluiten van A-jeugdwedstrijden en hoger, boven de vastgestelde ‘verplichting’, krijgen deze scheidsrechters  een vergoeding uitbetaald van €10,- per competitiewedstrijd.
  • Voor wedstrijden, met een meer risicovol of groter belang, kan de indeler kiezen voor scheidsrechters uit de separaat op te zetten poule. Deze scheidsrechters zijn minimaal in het bezit van de opleiding “verenigingsscheidsrechter” Gediplomeerde bondsscheidsrechter kunnen hiervoor ook worden ingezet.
 • Bondsscheidsrechters die wedstrijden fluiten in de competitie wedstrijdsport kennen een vergoeding en reiskostenregeling. Deze kosten worden geregeld vanuit de bond. Wel hebben zij bij het behalen van het bondsdiploma vanuit de vereniging eenmalig recht op een scheidsrechterstenue.