14-02-2019

Fusienieuws: ALV op 17 april (en meer)

Vanaf 1 januari 2019 zijn we bezig om de 7 "nieuwe" commissies op te starten vanuit het fusiebestuur. Er is veel enthousiasme bij de vrijwilligers. Iedereen wil zijn steentje bijdragen aan een frisse start. Dat doet ons als bestuur echt goed.

Op maandag 4 februari bezochten Daphne, Pieter en Cor de notarissen PPH te Oss. Onderwerp van gesprek was de juridische insteek van de fusie van de twee handbalverenigingen. Daar komt nog aardig wat bij kijken. (We gaan jullie niet vermoeien met de details; Mocht je e.e.a. graag toegelicht hebben kom dan naar de ALV van 17 april 2019 in 't Tunneke in Heesch) Vooral het feit dat er voor de nieuwe vereniging één vestigingsplaats gekozen moet worden. Dat kan grote financiële gevolgen hebben! Hier zullen we als fusiebestuur nog de nodige aandacht aan moeten besteden. Mogelijk nog een vervolggesprek met de notarissen.

Intussen houden de bestuursleden zich verder bezig met o.a. het concept organisatieplan: kaders, missie, visie, etc.  Dat moeten we nog nader uitwerken. Gelukkig is er al veel "papierwerk" beschikbaar. Dat moeten geordend worden en op een rij gezet. Daarnaast zorgen dat het genoemde organisatieplan aan de nieuwe situatie voldoet. Veel voorbereidend werk wordt nog steeds gedaan door de projectgroep "fusie DOS'80/Olympia". De groep komt regelmatig bijeen en is met veel zaken bezig. Vanuit het bestuur veel dank aan deze groep enthousiaste vrijwilligers. Naast de taaie juridische zaken zijn er ook leuke dingen te doen. Wat te denken van het verzinnen van een nieuwe clubnaam en het kiezen van een nieuwe kledinglijn!

Tot slot wordt er op het niveau van de penningmeesters gekeken naar het samenbrengen van de jaarstukken tot een gezamenlijke financiële huishouding vanaf 1-7-2020. Ook hiervoor zijn een aantal technische aanpassingen noodzakelijk. Maar daar is goed zicht op en we weten wat er moet gebeuren. Mocht er vanuit individuele leden behoefte zijn aan meer toelichting, kom dan a.u.b. naar de ALV op bovengenoemde datum. Het bestuur wenst alle actieve handbalsters en handballers een goed seizoenslot toe!  Ga ervoor in die laatste wedstrijden. Mogelijk kunnen we dan mooie successen vieren.  Het is ook geweldigom te horen dat ons Beachhandbaltoernooi een doorstart gaat maken bij de Geffense Plas. Gezelligheid en sportiviteit voorop!

Namens het fusiebestuur: Pieter Cornelissen Wenting & Cor van Erp, voorzitters

Delen